הגאון מוילנה רוסיה אוקראינה – דברי הרב זמיר כהן

הגאון מוילנה רוסיה אוקראינה – להלן דברי הרב זמיר כהן (לא מוגה) נעשה תמלול הקלטה בעניין

מסורת בעל פה שעברה מדור לדור שאומרת בשם הגאון מוילנה: אם הספינות של מלכות רוסיה יחצו את מיצר בוספורוס זה סימן שיש ללבוש בגדי שבת ולחכות לביאת משיח.

זה מאוד מרשים שמצטטים דברים בשם הגאון מוילנה שהיה גדול בתורה וענק בתורה 

אומרים שבזמן שהוא היה צעיר עדיין כבר היה בקי בסוד האותיות והתחיל לי לברוא אדם כמו שכתוב בגמרא אשר בה ברא גברא רבה יצר אדם בסוד האותיות והגאון מוילנא שהוא היה לפני כמה מאות שנים בסך הכל לא בתקופת האמוראים והתנאים אבל הוא עצמו התחיל ליצור אדם על פי סוד האותיות רק שעצרו אותו מן השמיים.

https://www.hidabroot.org/article/1165650

אבל לא כל כך מובן מה כל כך מתלהבים דווקא מה העניין הזה של ה של הגאון מוילנה שאמר על הרוסים ועל עם אוקראינה יש לנו סימנים מהתנך הרבה יותר גדולים שאנחנו שמחים לתקופת הגאולה קיבוץ גלויות של עם ישראל לארץ ישראל זה נס בלתי נתפס אנחנו נולדנו לתוך זה נראה לנו מאוד טבעי אבל מי שיתבונן זה לא הגיוני.

 

עם עכשיו ניגש בצרפת לאזרח צרפתי ונאמר לו מה דעתך לעבור כעת למדינה אחרת למצרים ולסוריה הוא יענה לנו, אני צרפתי מה יש לי לעשות בסיבוב במצריים בסוריה?

ואם נאמר לו הסבא של הסבא של הסבא שלך לפני 500 שנה הוא הגיע מצרפת או ממצרים, תמכור את הכל תארוז את החפצים ותחזור לשם! 

הוא יענה מה רוצים ממנו אני פה מה זה קשור לשם מה אכפת לי שסבא שלי בא משם?
התורה צפתה מראש על כל אחד שאל את הסבא שלו שאלה מחוץ לארץ איזה מסירות היא קרובת ימכרו נכסים מקרוב פרוטות אז בוא הכל לקוח חפצים עלו לארץ ישראל זה נבואה שהתגשמה שהקדוש ברוך אומר לירמיהו הנביא הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ גם עיוור ופיסח הרה ויולדת יחדיו לא רק בריאים יעלו גם אנשים מוגבלים נשים הרות נשים יולדות אנשים עיוורים אנשים נכים, מהמקומות הכי נידחים בעולם יבואו לארץ ישראל.

פעם זה לא מובן היו חמורים וגמלים איך איך היה לו כולל לארץ עברי מנקים הקדוש ברוך הוא נתן חוכמה לבני אדם להמציא מטוסים.

עוד נבואה מהתנך זה שבירושלים יש היום חתונות זה דבר פשוט אנחנו נולדנו לתוך זה אבל נחזור 700 שנה לאחור לתקופת הרמבן שהיה בארץ יש מכתב בכתב ידו שהוא שלח לבני משפחתו בחול הוא כותב להם ביקשתי בירושלים יהודים ולא מצאתי רק מעט יהודים בין החומות רוב הבתים היו חרבים.

הגאון מוילנה רוסיה אוקראינה

אבל בתנך כתוב כה אמר השם אלוהים עוד ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים הנשמות מעין אדם הוא מעין יושב עם עינב מה כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה מהעבר לרמבן בלב הוא ידע כתוב זה יהיה אבל הפסוק מדבר הנשמות מלשון שם מהם אין אדם מאין יושב מעין במה אפילו בהמות לא היו שם לתקופות ירושלים איתך טובה לגמרי והקדוש ברוך הוא מבטיח שעוד יהיו חתונות בירושלים לפני 700 שנה עדיין זה רחוק מהדעת היום נולדנו לתקופה.

 אתה רוצה אולם בירושלים תזמין מראש בזמן הרמבן מי חשב על חתונות בירושלים בכלל איזה חלום היה להם לעמוד ליד הכותל 2000 שנה עם ישראל חי כל היום שיעמדו ליד הכותל ואנחנו ככה בקלות יכולים ללכת להתפלל זה תקופה היסטורית שכל הסימנים מראים שאנחנו קרובים קרובים ממש לתקופת הגאולה יש לנו הרצאה שנקראת נבואות אחרית הימים של שעה ומשהו שם הבאנו המון מבואות שמתגשמות בזמנינו גם מה שקורה עם הממשלה היום אנשים נלחצים מזה שזה באמת עצוב מה שהם עושים אבל לפחות לדעת זה להתנחם קצת שזה חלקם הנבואות שבעקבות המשיח היוקר יאמיר , אנשים שומרים מצוות יראי חטא ימאסו יראו אותם כאנשים מוזלזלים במקום להעריץ אותם אנשים שמוכנים ללכת בדרך השם לוותר על ניסיונות אני לא אומר שכולם מלאכים ומושלמים יש כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא אבל לפחות שואפים ומשתדלים ומתאמצים להשתית את החיים על פי התורה אז במקום להעריץ אותם, רומסים אותם.

עוד כל הרשימה שנמצאת שם בן קם באביו ואת באמה כלה בחמותה על דברים שרואים אותם בזמנינו מתגשמים לכן אומנם מה העניין הזה של הגאון מוילנה זה מרשים אבל צריך לדעת יש נבואות הרבה יותר חזקות הרבה יותר עמוקות שמלמדות על התקופה הזו שזה גם מעודד שאנחנו כבר גם בחזון דניאל.

התקופה שלנו לפני ביאת המשיח וזה דבר גם צריך לשמח וגם מאוד מחייב כתוב כשהמשיח יבוא כל אדם מתועד בדרגה הרוחנית שלו לא יכול להתקדם יותר היום זה הזמן העבודה אדם יכול להתקדם פתאום במשיח זה הדרגה שלך ואם אני בדרגה נמוכה אז ניתקע בצורה הזו כמה שאדם מזדרז יותר כך יותר טוב . 

הגאון מוילנה רוסיה אוקראינה

אתר שיר השירים – דברי תורה

סגור לתגובות.