כל רעה, רק לא אשה רעה

כל רעה, רק לא אשה רעה ואין דבר קשה לאיש יותר מאשה רעה, וכמו שאמרו חז"ל (שבת יא.): "כל רעה ולא אשה רעה", ואמרו (מדרש עשרת הדברות דיבור השביעי): אשה רעה – אין קץ לרעתה, ורעה יותר מגיהנם. וקשה היא לו יותר ממוות ככתוב (קהלת ז) "ומוצא אני מר ממוות …

Continue reading

מצא אשה מצא טוב

מצא אשה מצא טוב נאמר בספר משלי (פרק יח) "מצא אשה מצא טוב, ויפק רצון מה'". ובדרך דרש מפרשים כי מי שמצא אשה – רק עתה נקרא הוא "טוב", כי כשאין לו אשה נקרא – "לא טוב", כמו שנאמר – "לא טוב היות האדם לבדו" (בראשית ב. ור' יבמות סב: …

Continue reading

השם יתברך אינו מתייאש מאיתנו

השם יתברך אינו מתייאש מאיתנו כי יאוש בעניין זה פירושו שיודע האדם כי אבדה תקוותו ותוחלתו מהשם יתברך, וכי אין השם יתברך רוצה בו להיות בחלקו, מצב כזה אמוּר לגרום ליאוש. ודבר זה הוא בלתי אפשרי, כי השם יתברך לעולם לא מתייאש ממנו ולא מאף אחד, ונותן הזדמנויות ורמזים לכל …

Continue reading

כך היא הדרך – ליפול ולקום

כך היא הדרך – ליפול ולקום נאמר בספר משלי (פרק כד) "כי שבע יפול צדיק וקם". ומובא בשם הגר"י הוטנר זצ"ל, כי אין כוונת הפסוק לחדש לנו שעל אף כי קרה ונפל הצדיק ברוחניות כמה פעמים – בכל זאת הוא קם, אלא זהו תיאור המציאות אצל כל צדיק, שכך היא …

Continue reading

מדריך למדות טובות

מדריך למדות טובות לכן צריכים "מדריך למדות טובות", הלא המה ספרי המוסר. על ידי שאדם לומד בהם, אט אט נכנסות בו יראת שמים ומדות טובות, עד אשר ישתלם בכך, כאשר יהיה עקבי לקיים את כל אשר לומד, כל אחד כפי יכלתו. חיוב לימוד המוסר וידוע מה שכתב ב"משנה ברורה" (סי' …

Continue reading

להבחין בין מחלוקת לשם שמים לשאינה כן

להבחין בין מחלוקת לשם שמים לשאינה כן   לכן צריכים לדעת בבירור מהי מחלוקת לשם שמים ומה אינה כן, והכלל הוא כי כאשר אחד אומר לקיים עניין פלוני, והשני חולק וסובר שאין זה רצון השם יתברך ואינו כדרך התורה הקדושה, ויש לעשות בעניין אחר. והראשון על משמרתו עומד, וכל אחד …

Continue reading