ספר תורה מחיר – כמה עולה ספר תורה מחירים? קרא כאן!

כמה עולה ספר תורה? בבתי כנסיות בכל רחבי העולם בצד מזרח הפונה לכיוון ירושלים עיר הקודש, נמצא ארון הקודש בו מונחים ושמורים בקדושה ספרי התורה רוצה לדעת על ספרי תורה מחירים? קרא במאמר הבא! ספר תורה הינו לב ליבה של היהדות, התגלמות והמחשת הקשר של עם ישראל עם בורא עולם, …

Continue reading

בן תורה אברך – סיפור מיוחד

סיפור על בן תורה אברך הוא בעל המעשה דנן הוא אברך כולל בעל משפחה גדולה, שמצא את עצמו בערב חג הפסח במצב קשה במיוחד. לא די שהיה עליו לגייס כספים להוצאות החג, עוד השתרגו עליו חובות רבים שבדיוק עכשיו הגיע עת פירעונם. החג הלך והתקרב, ובידו לא היה מאומה. היה …

Continue reading