« להבחין בין מחלוקת לשם שמים לשאינה כן

999999999999 (11)

סימנייה.

סגור לתגובות.