« להבחין בין מחלוקת לשם שמים לשאינה כן

999999999999 (1) – Copy

סימנייה.

סגור לתגובות.