תמלול הקלטות – עבודה מהבית לעסקים – משרות מקוונות לגיטימיות  

תמלול הקלטות עבודה מהבית לעסקים – משרות מקוונות לגיטימיות  כמו תמלול הקלטות מהבית כל אחד בעולם עובד קשה כדי להרוויח כסף כדי לספק את הצרכים הבסיסיים שלו. כסף הוא הגורם החשוב ביותר שמכריע את גורלם של כולם. אנשים הולכים לכל סוג של עבודה, אם ישלמו להם מספיק. לא אכפת להם …

Continue reading

הגאון מוילנה רוסיה אוקראינה – דברי הרב זמיר כהן

הגאון מוילנה רוסיה אוקראינה – להלן דברי הרב זמיר כהן (לא מוגה) נעשה תמלול הקלטה בעניין מסורת בעל פה שעברה מדור לדור שאומרת בשם הגאון מוילנה: אם הספינות של מלכות רוסיה יחצו את מיצר בוספורוס זה סימן שיש ללבוש בגדי שבת ולחכות לביאת משיח. זה מאוד מרשים שמצטטים דברים בשם …

Continue reading

ספר תורה מחיר – כמה עולה ספר תורה מחירים? קרא כאן!

כמה עולה ספר תורה? בבתי כנסיות בכל רחבי העולם בצד מזרח הפונה לכיוון ירושלים עיר הקודש, נמצא ארון הקודש בו מונחים ושמורים בקדושה ספרי התורה רוצה לדעת על ספרי תורה מחירים? קרא במאמר הבא! ספר תורה הינו לב ליבה של היהדות, התגלמות והמחשת הקשר של עם ישראל עם בורא עולם, …

Continue reading

בן תורה אברך – סיפור מיוחד

סיפור על בן תורה אברך הוא בעל המעשה דנן הוא אברך כולל בעל משפחה גדולה, שמצא את עצמו בערב חג הפסח במצב קשה במיוחד. לא די שהיה עליו לגייס כספים להוצאות החג, עוד השתרגו עליו חובות רבים שבדיוק עכשיו הגיע עת פירעונם. החג הלך והתקרב, ובידו לא היה מאומה. היה …

Continue reading

הסדר כמו חצי עבודה

הסדר כמו חצי עבודה מורגל בפי אנשים לומר "עשית סדר עשית חצי עבודה" (וע' ב"שיחות הר"ן" סי' רלד), כלומר שהעבודה בלא סדר, מסובכת היא ומבולבלת, ולוואי שבסופו של דבר תֵעשה כראוי. וכשהיא נעשית תוך כדי סדר – הכל פשוט וקל, ובסופו של דבר כלתה ונגמרה המלאכה בצורה הראויה, בעזרת ה'. …

Continue reading

קבלת היסורים היא על ידי שתיקה ותפילה

קבלת היסורים היא על ידי שתיקה ותפילה וזוהי הנקראת קבלת יסורים באהבה, וכמו שאמרו חז"ל (ברכות סב.) "קבלה דיסורי שתיקותא ומבעי רחמי", קבלת היסורים היא על ידי שישתוק ויבקש רחמים על יסוריו שיחלפו ממנו. וכשאדם מחרפו ומביישו, אין לך יסורים גדולים מאלו, וכשמקבל זאת בדרך הנ"ל אשרי חלקו. שהרי אמרו …

Continue reading

תשועה – ברָב יועץ

אהב את ה"שמא" ושנא את ה"מה בכך" ואמרו חז"ל (דרך ארץ זוטא א) אהוב את ה"שמא" ושנא את ה"מה בכך". כלומר, שכאשר ניצב ספק בפני האדם, אם מעשה מסוים מותר הוא או אסור, כשר או טרף, טמא או טהור וכו', אל יורה לעצמו היתר לאמור "מה בכך", ומה כבר יכול …

Continue reading

ספק הוא עמלק

ספק הוא עמלק מובא בספרים כי "ספק" בגימטריא שווה ל"עמלק" (240). ולא לחינם הוא, כי יסוד גדול טמון כאן, והוא כי כאשר מתעורר ספק אצל האדם בענייני עבודת השם יתברך, והוא אינו פותרו, מתחילים היצר הרע וקליפות עמלק להסיתו לַכיוון השלילי יותר שבספק. ונמצא אם כן כי הספק הוא בעצם …

Continue reading

נס נסתר – בכל יום, לכל אדם

נס נסתר – בכל יום, לכל אדם וכל זה אמור לגבי נס נגלה, אך נס נסתר – הוא בכל יום לכל אדם, והכוונה היא לנס המתלבש בדרך הטבע, ובקושי האדם שם לב לכך, איך שעניין מסוים הסתדר בדיוק על הצד היותר טוב, ואיך שאדם פלוני הגיע בדיוק בזמן המתאים ביותר, …

Continue reading

לעושה נפלאות…

לעושה נפלאות… נאמר בספר תהלים (פרק לו) "לעושה נפלאות גדולות לבדו – כי לעולם חסדו". והכוונה היא, כי מפני אהבת השם יתברך את עמו, והחסד הנצחי שרוצה לגמול עמנו, משום כך פעמים רבות עושה עמנו נסים ונפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגוים. ניסים כלליים וכמו שמסופר רבות בתנ"ך …

Continue reading